• Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”), przedstawiamy w niniejszym dokumencie informacje na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych w sklepie “Avenilla - gry planszowe” (www.avenilla.pl)

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest BRAINWAVE Mariusz Kosowski, z siedzibą pod adresem: ul. Macieja Palacza 93/23, 60-273 Poznań; NIP: 561-122-15-14, tel. 607-682-358, e-mail: info@avenilla.pl

Jak mogą Państwo kontaktować się z nami w sprawach dotyczących danych osobowych?

We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem e-mail: info@avenilla.pl lub listownie pod adresem: ul. Macieja Palacza 93/23, 60-273 Poznań

W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy w wyniku:

 • rejestracji konta w sklepie

 • złożenia zamówienia w sklepie

 • skorzystania z formularza kontaktowego

 • zgłoszenia zapytania o ofertę sklepu

 • złożenia zgłoszenia reklamacyjnego.

Jakie dane Państwa przetwarzamy i przechowujemy?

Przetwarzamy i przechowujemy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail. Ponadto przechowujemy informację o zrealizowanych zamówieniach oraz korespondencję e-mail.

W jakim celu przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe?

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe w celach:

 • realizacji zamówień w sklepie (w tym obsługa płatności, dostawa towarów, informowanie o przebiegu realizacji zamówienia, fakturowanie) – podstawą prawną jest zawierana umowa

 • obsługi kont użytkowników – podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych

 • przesyłania informacji marketingowych – podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych

 • obsługi reklamacji i zwrotów – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych

 • rachunkowych i podatkowych – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych

 • statystycznych i analitycznych – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora danych

Czy podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne dla prawidłowego świadczenia usług oferowanych w sklepie internetowym: zawarcia umowy sprzedaży, realizacji zamówień, obsługi płatności, dostarczenia towaru, założenia konta użytkownika.

Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Dane pozyskane na podstawie zawartej umowy – przechowywane są przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Dane pozyskane na podstawie udzielonej zgody - przechowywane są do momentu wycofania zgody.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych?

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Komu udostępniane są Państwa dane osobowe?

Dane osobowe są udostępniane wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy w celach prawidłowej realizacji naszych usług. Są to: firmy przewozowe, operatorzy płatności internetowych, banki, firmy świadczące usługi księgowe, prawne lub marketingowe, dostawcy hostingu, oprogramowania sklepu internetowego i poczty elektronicznej.

Wszystkie partnerzy, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe, zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

Ze względu na wykorzystywanie oprogramowania analitycznego Google Analytics, możemy przekazywać adresy IP użytkowników sklepu internetowego firmie Google LLC mającej siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych.

Czy zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”), w celu ich ochrony przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

 

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumencie „Polityka prywatności”. Aktualna wersja dokumentu jest stale dostępna na stronie internetowej www.avenilla.pl